9 av 10 bruker belte i buss

En fersk kontroll viser at 93 prosent av busspassasjerer bruker sikkerhetsbelte.

SOSIALT AKSEPTERT: En undersøkelse gjort av Statens vegvesen viser at en av to unge i alderen 16–29 år synes det er sosialt akseptert å ikke bruke belte i buss. 

nyheter

Da Statens vegvesen gjennomførte landsdekkende kontroller av beltebruk i buss forrige uke, satt 16.936 passasjeren sikret. Totalt var det 18.166 busspassasjerer som ble kontrollert. 1.230 satt usikret, hvorav 661 ble ilagt gebyr for manglende beltebruk. De resterende 569 ble ikke ilagt gebyr på grunn av usikker observasjon.

– Fester du beltet på deg selv, gjør du også de andre på bussen en tjeneste. Å feste beltet er ikke bare en privatsak. Om det skulle skje en ulykke, blir utfallet best om flest mulig holdes på plass i setet ved bruk av beltet, sier Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen.

Statens vegvesen har siden 2015 gjennomført nasjonale kontroller og drevet informasjonsarbeid for å få flere til å feste beltet i buss. Hovedmålgruppen for beltekampanjen er de unge i alderen 16–29 år

– En av to unge i alderen 16–29 år mener det er sosialt akseptert å ikke bruke belte i buss. Snur vi på det, er det da også en av to som mener det er sosialt akseptert å bruke belte i buss, forklarer Lutnæs.

I bussen oppgir 7 av 10 at de i stor grad bruker belte i buss når de har det tilgjengelig. I bilen bruker så godt som alle belte.

– Det tar tid å endre holdninger, og enda lengre tid å endre vaner. I bilen er det få, om noen i det hele tatt, som føler seg rare eller litt dumme når de fester beltet. Her finner vi beltet på ren refleks. Men beltevanene i buss er nokså inngrodde, og forsterkes også av at det rett og slett ikke er belte i alle busser. Det kan ikke stå i veien for at vi fester beltet hver eneste gang vi kan, oppfordrer Lutnæs.