Vil ha samme ordning som de andre - foreslår å øke etterlønna

Tranøy-rådmannen mener Tranøy bør ha samme ordning som de andre Senja-kommunene.

Rådmann: Alf Rørbakk i Tranøy kommune.  

nyheter

I kommunene Lenvik og Torsken tilsier retningslinjene for folkevalgte at ordføreren får 1,5 måned etterlønn når vedkommende fratrer vervet og går over i en ny stilling. Er tilfellet at ordførerne ikke trer inn i ny stilling, får dem tre måneder etterlønn.

Dagens retningslinjer i Tranøy kommune gir ikke ordfører noen etterlønn ved overgang til ny stilling. Det gis imidlertid to måneder etterlønn dersom ordføreren ikke trer inn i ny jobb. Tranøy-rådmann Alf Rørbakk foreslår imidlertid å innføre samme ordninga for Tranøy som den de har i Lenvik og Torsken. Rådmannen viser til likhetsgrunner i forbindelse med forslaget som legges fram for kommunestyret i Tranøy 24. september.