Fronter foredrag om marin forsøpling: – Viktig og riktig signal

– Det sender et viktig og riktig signal, sier prosjektlederen for Forskningsdagene i Midt-Troms.

Foredrag: Prosjektleder for Forskningsdagene, Veronica Stensrud og daglig leder av Sjømatklyngen Senja, Janne Huse, håper mange finner veien til foredraget om marin forsøpling i Kunnskapsparken på Finnsnes 18. september. 

nyheter

Kveldsseminaret om marin forsøpling går av stabelen i Kunnskapsparken på Finnsnes 18. september. Arrangementet, som er åpent for alle, skal både sette søkelyset på hva marin forsøpling faktisk er for noe, samt hva man kan gjøre for å få bukt med problemet.

Veronica Stensrund, som er prosjektleder for Forskningsdagene i Midt-Troms for Næringshagen i Midt-Troms, håper mange finner veien til Kunnskapsparken for både å lære om og bevisstgjøres om tematikken.

– Når det gjelder plast i havet er vi i Norge flinke til å rette fingeren på andre, men forsking viser at majoriteten av plasten som finnes langs fjæra i Norge er vårt eget. Vi må ta ansvar for det, og vi må gå foran som et godt eksempel, sier Stensrud.


– Ligger meterhøyder med avfall på havbunnen

55 personer samlet inn over 12 tonn avfall på Gibostad. – Ligger meterhøyder med avfall på havbunnen, sier aksjonslederen, som håper på ny aksjon neste år.

 

– Veldig kult

Prosjektlederen er spesielt glad for å ha fått Sjømatklyngen Senja med på laget i forbindelse med arrangementet. Sjømatklyngen Senja, som omfatter 53 bedrifter innen fiskeri, sjømat, produksjon og leverandørindustri på Senja, er med på å fronte foredraget om marin forsøpling.

– Det kan jo oppfattes som litt kontroversielt. Derfor synes jeg det er utrolig kult at de gjør dette. Det sender et utrolig viktig og riktig signal, understreker Stensrud.

Janne Huse, daglig leder av Sjømatklyngen Senja, sier at det var lett å si ja til forespørselen om å bidra til arrangementet.

– Selv om de nok har forskjellige måter å jobbe og vinkle inn på dette med bærekraft, så er dette temaet noe alle medlemsbedriftene er opptatte av. Og det er fordi framtida er bygget på bærekraft, sier Huse.

Hun er klar over at næringa hun representerer utsettes for kritikk når det gjelder marin forsløping. Huse poengteres i så måte at ikke all kritikken er vel begrunnet.

– Jeg så blant annet at Naturvernforbundet var ute med et enormt antall tonn med mikroplast som de påstod at norsk oppdrett står for. Det at det er snakk om så store mengder er tilbakevist, men alle er enige om utslipp av mikroplast er noe det må gripes fatt i.

Huse forklarer hvordan næringa sjøl har fokus på forskning, utvikling og samarbeid med forskningsmiljøer og myndigheter for å forsøke å finne bedre løsninger.

Fra gull til gråstein

Til foredraget i Kunnskapsparken kommer Malin Jacob fra Salt og Tuva Krøgenes fra PEK. De to skal snakke om henholdsvis marin forsøpling og erfaringer med plast og resirkulering. Stensrud fremhever begge to som svært dyktige foredragsholdere.

– Det er Tuva fra PEK som driver plastvettskolen i Tromsø, som handler om hvordan man med enkle grep kan bidra til å redusere plastproblemet. Malin fra Salt er ung, men har en enorm tyngde bak seg i det hun driver med, understreker Stensrud.

Foredraget vil også ha en praktisk sesjon der publikum inviteres med til en plastworkshop. Her dreier seg om å bruke rengjort plast av plasttype 5 (typisk snusbokser, isbokser og lignende) for så å lage noe nytt ut av det.

– Det dreier seg om å gjøre gull ut av gråstein, smiler Stensrud.