Grafikk: Lavangen kommunestyre

I Lavangen var det Arbeiderpartiet og Hege Rollmoen som hadde størst oppslutning med 43,7 prosent.
nyheter

Hun ønsker nå å bli ordfører og ta over for Bernhardt Halvorsen (Sp) som fikk 33,9 prosent.

Se flere grafikker [+]: