Får over 75.000 kroner for å kjøpe snøscooter

Midt-Troms lokallag av Norske Redningshunder får pengestøtte for å kjøpe nytt utstyr fra Stiftelsen UNI.

PENGER: Norske Redningshunder, Midt-Troms lokallag, får over 75.000 kroner fra Stiftelsen UNI. Pengene skal gå til å anskaffe ny snøscooter. På bildet ser vi Børge Lind under en øvelse med sin hund Akira for noen år tilbake.  

HEDER: I april mottok Arne Andreassen Jobzones lokale raushetspris for 2019 for sitt engasjement i Norges Redningshunder gjennom 30 år. Han fikk også 10.000 kroner som han donerte til lokallaget. Her sammen med hunden Emil.  

Stiftelsen UNI
  • Stiftelsen UNI er en allmennyttig stiftelse som gir økonomisk støtte til tiltak som verner mennesker og fortidsminner.
  • Stiftelsens ideelle formål er å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern. Hensikten er å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn.
  • Kilde: stiftelsen-uni.no
nyheter

Det kommer frem i en pressemelding som Stiftelsen UNI sendte ut onsdag ettermiddag. Tildelingen ble vedtatt under stiftelsens styremøte 28. august.

Ny snøscooter

Stiftelsen gir 75.300 kroner som skal gå med til å anskaffe en ny Lynx snøscooter samt en tilhenger.

– Dette er en kraftig arbeidsscooter som kan trekke under vanskelige forhold, har god fremkommelighet og er lett å kjøre også for deres mer uerfarne scooterførere, påpekes det i pressemeldingen.


- En ildsjel i redningsmiljøet

Prisvinneren selv viste sin raushet med å gi pengene videre til Norske Redningshunder Midt-Troms lag (NRH).

 

I pressemeldingen kommer det frem at lokallaget ved siden av å drive søk med hund etter savnede personer på land til alle årstider også ønsker å endre holdninger.

– De ønsker også å kunne drive forebyggende holdnings-arbeid rettet mot unge i forhold til snøskred. Deres lag har i dag ti godkjente redningshunder hvorav 4 har utdanning innen snøskred. Disse har blant annet deltatt i de to snøskred-ulykkene i Tamokdalen denne vinteren, påpekes det i pressemeldingen.

Stor utstrekning

– Troms er dessverre det fylket med flest skredulykker i landet og de arbeider stadig for å ha tilgjengelige ekvipasjer med høyt nivå for å bistå politiet ved hendelser.


Ministeren vil gi redningsheltene fri fra jobben

Samfunnssikkerhetsministeren har skrevet brev til landets arbeidsgiverorganisasjoner hvor hun ber dem gi sine arbeidstakere fri når de må ut på oppdrag.

 

Det påpekes at Norske redningshunder er en del av den frivillige redningstjenesten på lik linje med Røde Kors og Norsk Folkehjelp.

– De er et lag med stor geografisk utstrekning og har ekvipasjer fra Sjøvegan i sør til Bardufoss i nord. De drar på aksjoner fra Finnmark i nord til Tysfjorden i sør og det går mye tid med til kjøring for å komme seg til og fra treninger og aksjoner.

Også Tromsø Røde Kors fikk 100.000 kroner hos stiftelsen.