- Politikerne positiv til dialog om eldreboligen

Grendeutvalgets leder Frode Tøllefsen mener at Lenvik kommune ikke kan selge eldreboligen i Botnhamn til private kjøpere.

Mange reagerer: Mange reaksjoner fra bygdefolket i Botnhamn på Lenvik kommunes planer om å selge både eldreboligen og et hus i Botnhamn. På bildet ser vi Evelyn Alfredsen med mikrofonen, og til høyre Egil Johansen.  Foto: Jørgen Tøllefsen

nyheter

Rundt 80 frammøte hadde funnet veien til folkemøtet på ungdomshuset i Botnhamn på onsdag, deriblant flere kommunens politikere. Bakgrunnen for møtet var at kommunen nå vurderer å selge både eldreboligen i Botnham, samt et hus. Tøllefsen sier at han forstår det slik at kommunen nå ønsker å avhende en del boliger som det ikke er lønnsomt å eie selv.


Lenvik kommune vil selge eldrebolig i Botnhamn, det stiller grendeutvalget spørsmål ved

Nei til salg av eldrebolig

Grendeutvalget i Botnhamn ønsker å drøfte framtida til spesielt eldreboligen i bygda, etter at denne ble vedtatt solgt av kommunen. Onsdag 4. september har de invitert alle politiske partier til et folkemøte.

– Vi skjønner rett og slett ikke hvordan Lenvik kommune kan komme på idèen om å selge eldreboligen til private kjøpere, sier Frode Tøllefsen som er leder i grendeutvalget i Botnhamn.

Ble oppført på dugnad

Han opplyser at eldreboligen på 70-tallet ble oppført mye på dugnad, og deretter ble den i si tid overtatt av Lenvik kommune som nå drifter den og leier ut leilighetene.