Endelig fikk han stemme på lovlig vis

– Det føles bra, sier Svein-Gunnar Jensen etter at han utførte sin borgerplikt mandag.

Gikk som smurt. Det gikk som smurt da blinde Svein-Gunnar Jensen fra Silsand skulle avgi sin stemme i Silsandhallen mandag.  Foto: Maria Holm Simonsen

nyheter

I forrige uke stod blinde Svein-Gunnar Jensen fra Silsand fram i Folkebladet og fortalte hvordan han aldri i sitt 62 år lange liv har fått stemme under et valg på lovlig vis. Dette fordi han har blitt nektet å ta med seg sin ledsager inn i stemmeavlukket, selv om både valgloven og artikkel 29 i FN-konvensjonen sier at dette er noe blinde og svaksynte har rett til.


Svein-Gunnar (62) har aldri fått stemme på lovlig vis

Nå håper Svein-Gunnar Jensen fra Silsand på at alt går riktig for seg når han går til valglokalet mandag.

 

Jensen var spent om det nok en gang skulle medføre uro og ubehag for hans del når han skulle utføre sin borgerplikt dette valget. Det viste seg heldigvis å være en ubegrunnet bekymring.

–  Jeg fikk uten om å be om det ha med egen ledsager inn i stemmeavlukket. Avlukket var så lite at det ikke var plass for en valgfunksjonær i tillegg. Det syntes ikke å ha noe å si for valgfunksjonærene, melder Jensen til Folkebladet.

Han avga sin stemme i valglokalet i Silsandhallen.

– Jeg hadde en følelse om at jeg på en måte var ventet, og at funksjonærene nå var oppdaterte på at egen ledsager var lov å ha med inn i valgavlukket. Jeg er fornøyd med at jeg for første gang har fått anledning å avgi stemme på en lovlig måte, sier Jensen.