Med fokus på sjøørret i Salangen:

– Nå må situasjonen tas på alvor

Erfarne fiskere er svært bekymra for utviklingen av bestandene både i Salangsvassdraget og Løksebotnvassdraget. Og de er oppgitt over at engasjementet for villfisken uteblir.

bekymra: Fiskere vil ha fokus på situasjonen rundt sjøørreten i Salangen før det er for sent. De mener spesielt lokalpolitikerne på engasjere seg. Fra venstre: Terje Djupvik, Fred Jørgensen og Hans Kristian Lian.  Foto: Morten Dokka

nyheter

Tre fiskere i elva, Fred Jørgensen, Hans Kristian Lian og Terje Djupvik ønsker fokus på situasjonen, ikke minst fra lokale politikere. Til sammen har de nærmere 100 års fiskeerfaring i vassdragene i Salangen.

Alvorlig lusesituasjon

Og de mener situasjonen ikke minst i forhold til lus er nå så alvorlig at det må tas grep.