Disse fjellene hadde 30.000 besøkende

Fjelltoppene på Senja blir stadig mer populær, ogbesøkstallene bare stiger og stiger. Men strømmen av fjellglade folk byr også på utfordringer.

Segla er POPULÆRT: fortsatt den mest besøkte fjelltoppen, men tallene viser at Husfjellet og Hesten ikke er langt bak. Dette bildet er tatt fra Hesten med utsikt mot Segla.  Foto: Jenny Hoff

nyheter

Samtlige fjelltopper på Senja som har tellersystem har vist at en økning i antall besøkende i 2019. Dette gjelder Segla, Barden og Husfjellet. I tillegg har man i år hatt tellersystem på fjellet Hesten, i motsetning til i fjor.

Det er Midt-Troms Friluftsråd, i samarbreid med Berg kommune og Lenvik kommune som har satt opp besøkstellerne.