River skolehistorie

– Sårt å se på

Målselv statsrealskole på Olsborg var i sin tid en bauta innenfor utdanning i Troms. Nå rives bygget som på det meste hadde over 300 elever fra hele fylket.

Rives: Det gamle og meget solide realskolebygget på Olsborg er i ferd med å forsvinne. Bygget skal fjernes. – Sårt, sier tidligere lærer og bygdehistoriker Vidkunn Haugli. Også søylegangen (bildet) som forbinder bygget med barneskolen skal vekk. Det samme med det gamle gymsalbygget som må vike plassen for en ny flerbrukshall.  Foto: Jan-Erik Bergstad

Kommunen skulle ha restaurert bygget skikkelig i stedet for å rive det.

Vidkun Haugli
nyheter

De første elevene inntok Målselv stastrealskole på Olsborg i 1959. Senere ble det navneskifte til Olsborg gymnas, og fram til nedleggelsen og flyttingen over til Bardufoss videregående skole i 1982, utdannet skolen flere tusen elever fra hele fylket. Bygget ble overtatt av ungdomsskolen på Olsborg, men også den forsvant til fordel for Rustahøgda for rundt ti år siden. Siden har det gamle realskolebygget stått og forfalt, og nå rives det. Arbeidet er påbegynt og om ikke lenge er bygget borte. Det gjelder også søyleovergangen mellom bygget og barneskolen.

Sårt

– Der er sårt, sier tidligere lærter og mangeårige Venstre-politiker i Målselv, Vidkunn Haugli.