– Hva dyrker man i en næringshage, Åsta Sortland?

Åsta Sortland er daglig leder i Næringshagen Midt-Troms.

LEDER: Åsta Sortland leder Næringshagen Midt-Troms som jobber tett opp mot Forsvaret og næringslivet i Midt-Troms.  Foto: Birger Caspersen

nyheter

[RETT PÅ SAK]

– Hva dyrker man i en næringshage, Åsta Sortland?

– Vi dyrker gode forretningsideer og lønnsomme bedrifter.