Salmar med resultat på nesten 1 milliard

Av en inntekt på 3,3 milliarder kroner, satt Salmar ASA igjen med et overskudd før skatt på nesten 1 milliard kroner i andre kvartal i år.

Nesten 1 milliard i resultat for Salmar i andre kvartal.   Foto: Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

nyheter

SalMar ASA leverte et operasjonelt driftsresultat (EBIT) på 989,8 millioner kroner i andre kvartal, mot 878,6 millioner kroner i samme periode i fjor, går det fram av en pressmelding fra konsernet.

Resultatforbedringen skyldes i hovedsak god drift, lavere produksjonskostnader og økte slaktevolumer for Segment Midt-Norge. Samtidig bidro biologiske utfordringer til et mer krevende kvartal for Segment Nord-Norge, opplyses det.

- Det er gledelig å konstatere at Midt-Norge fortsetter den positive trenden og viser at gode biologiske prestasjoner gir gode økonomiske resultater. Biologiske utfordringer gjorde derimot kvartalet krevende for Nord-Norge. Vi valgte å ta ut fisk tidligere enn planlagt for å minimere biologisk risiko, men vi ser en klar bedring fra fjerde kvartal, sier konsernsjef Olav-Andreas Ervik i SalMar, ifølge pressemeldingen.

3,3 milliarder

Samlede driftsinntekter endte på 3,3 milliarder kroner i perioden, opp fra 2,9 milliarder i andre kvartal 2018. Slaktevolumet var 41.400 tonn, mot 34.000 tonn i andre kvartal 2018. SalMars operasjonelle driftsresultat per kilo endte på 23,90 kroner, en reduksjon på 1,90 kroner per kilo målt mot tilsvarende periode i fjor. Nedgangen i margin kan i hovedsak forklares med svakere resultater i Nord-Norge, samt konsolideringen av Arnarlax fra 1. februar 2019.

– Segment Midt-Norge leverte som ventet økte slaktevolumer i andre kvartal 2019 sammenlignet med samme periode i fjor, skriver SalMar.

Det ble i hovedsak slaktet fisk satt i sjøen våren 2018, en generasjon som har vist gode biologiske prestasjoner. Dette resulterte i økt inntjening sammenlignet med både foregående kvartal og andre kvartal 2018. SalMar vil fortsette å slakte på Vår 18-generasjonen inn i tredje kvartal, og forventer noe høyere volum og kostnader på samme nivå i forhold til andre kvartal.

Algeoppblomstringen

Resultatene for Segment Nord-Norge er svakere enn forventet. Dette skyldes primært at mye fisk ble slaktet tidligere enn planlagt, dette for å redusere den biologiske risikoen i segmentet særlig knyttet mot algeoppblomstringen i slutten av mai, framgår det av pressmeldingen.

– Den forserte slaktingen resulterte i lavere snittvekter på fisken og dermed lavere prisoppnåelse og høyere kostnader. Prisoppnåelsen ble også negativt påvirket av at algesituasjonen resulterte i tidlig utslakting hos flere aktører, og dermed høyt utbud av laks.

Ifølge pressemeldingen forventer SalMar et vesentlig lavere volum fra Segment Nord-Norge i tredje kvartal og dermed også et høyere kostnadsnivå, men venter videre en bedring i både volum og kostnader i fjerde kvartal.

Utsikter til god inntjening

SalMar skriveri pressemeldingen at det for 2019 er ventet en økning i det globale tilbudet av atlantisk laks på rundt 6 prosent. Kombinert med forventninger om god etterspørsel, indikerer dette et balansert laksemarked med utsikter til fortsatt god inntjening.

Det framgår også at SalMar opprettholder forventet slaktevolum på 155.000 tonn i 2019, fordelt på 145.000 tonn fra de norske segmentene og 10.000 tonn på Island (Arnarlax), men oppjusterer forventningene til 97.000 tonn i Midt-Norge og ned til 48.000 tonn i Nord-Norge. I Norskott Havbruk (Scottish Seafarms) er det ventet et slaktevolum på 30.000 tonn.