Rektor: – Alvorlig for skolen om mottaket legges ned

All drift av asylmottak i Region Nord ser ut til å havne på private hender. Og private operatører kan også være eneste mulighet for å drive videre med asylmottak i Salangen. Dagens avtale med UDI blir uansett ikke forlenget.

USIKKERT: Det er usikkert hva som skjer med Sjø- vegan asylmottak etter at de tapte anbudskonkurransen om å bli basismottak. Men en ting er sikkert, de får ikke forlenga avtalen med UDI.  Foto: Morten Dokka

nyheter

I Region Nord har de private mottakene Setermoen mottak, Link, Hero, Bankplassen og Nord Norsk mottakssenter vunnet fram i anbudskonkurransen om basismottak. Taperne er Ostra, Salangen, Nesna, Kvæfjord eiendom og Alstadhaug. En slik rammeavtale omfatter ordinært flyktningmottak, mottak for enslige mindreårige eller mottak med tilrettelagt avdeling. Ifølge UDI inngås disse rammeavtalene for 6 år, med mulighet for forlengelse i ytterligere 2 + 2 år, totalt inntil 10 år. Kriteriene for tildelingen var pris, oppdragsforståelse og bemanning. Salangen scoret høyt på oppdragsforståelse, men fikk en lav score på pris og bemanning. I sammen med Alstadhaug leverte Salangen den høyeste prisen av 10 tilbydere i regionen.

Lanserer alternativer

Etter det Folkebladet erfarer har Salangen kommune som har minst 30 års erfaring med mottaksdrift kun to år igjen av avtalen med UDI. Vi spurte UDI om hva slags muligheter de mottakene som ikke fikk rammeavtale har fremover. Knut Berntsen, seksjonssjef i region- og mottaksavdelingen i UDI sier at Sjøvegan asylmottak uansett ikke får mulighet til å forlenge avtalen de har i dag med UDI. Og den kan også sies opp tidligere med en oppsigelsestid på tre måneder. Men han mener likevel det kan ligge muligheter.