Politihelikopter til Troms kan koste 250 millioner

Helikopterberedskap, primært til Troms, kan koste opp til 250 millioner kroner over en syvårsperiode.

BEREDSKAP: Politidirektoratet jobber med å få på plass beredskapshelikopter i Troms. Etter planen skal dette helikoptret være på plass 1. januar 2020 og erstatte dagens Bell 412-helikopter (bildet). I dag har Luftforsvaret to Bell 412 på en times beredskap.   Foto: Jan-Erik Bergstad

nyheter

Dette kommer fram i konkurransegrunnlaget til anbudskonkurransen for helikopterberedskap i Nord-Norge, som nå er lyst ut, skriver Politiforum.

Forumet siterer fra konkurranseunderlaget: «På grunnlag av tidligere års anskaffeler og undersøkelser i markedet kan det, uten forbindtlighet for oppdragsgiver, estimeres et omfang/verdi på ca. 150 til 250 millioner kroner eks. mva i løpet av avtaleperioden inklusive opsjoner».