Flaskehalsene langs Senjaveiene kan fjernes for 300 millioner

Sjømatklyngen Senja gleder seg over at man etter flere års innsats har nådd en viktig milepæl i arbeidet med å finne fram til en løsning på den kritiske situasjonen for sjømattransporten langs Senjaveiene.

HUSØYDAGAN: Rapporten blei satt i bestilling på riksdekkende TV av Statsminister Erna Solberg under Husøydagan 2018 (derav kallenavnet «Erna-rapporten»).  Foto: Maria Holm Simonsen

nyheter

Det skriver Sjømatklynga Senja i en pressemelding:

«Statens Vegvesen har ferdigstilt utredningen av tiltak som kan bedre framkommeligheten for den sterkt voksende transporten av sjømat til og fra Senja. Rapporten «Bedre framkommelighet for tungtrafikk på Senja» er laga på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, og skal være endel av beslutningsgrunnlaget for regjeringens videre arbeid med å ruste opp viktige eksportveier for sjømat.

Rapporten blei satt i bestilling på riksdekkende TV av Statsminister Erna Solberg under Husøydagan 2018 (derav kallenavnet «Erna-rapporten»). På samme måte som sin forgjenger Ketil Solvik-Olsen, uttrykte dagens samferdselsminister Jon Georg Dale klare forventninger til utredningen og den videre prosessen, da han besøkte sjømatbedrifter og transportører i Sjømatklyngen Senja i snøføyka under årets skreisesong.

Doblet seg på fem år

Sjømatklyngen Senja mener Statens Vegvesen har gjort en god og grundig jobb med å kartlegge flaskehalser for sjømattransporten langs veinettet på Senja, foreslå tiltak som kan avhjelpe situasjonen og dermed bedre framkommeligheten for vogntog hele døgnet, hele året. I denne prosessen har sjømat- og transportnæringa vært involvert og hørt.

Ifølge rapporten vil de anbefalte tiltakene langs Senjaveiene ha en kostnadsramme på mellom 300 og 500 millioner kroner, og innebære ITS, skredsikring, vegutbedring samt endringer i drift og vedlikehold.

Sterk vekst og optimisme preger næringslivet på Senja, men utviklinga bremses av transportveier som er smale, bratte, uoversiktlige, ras- og værutsatt og dårlig dimensjonert for tung aksellast. Det haster med å bedre fram-kommeligheta på disse vegene, hvor sjømattrafikken har vokst fra 10 000 til 20 000 vogntog i året, på bare 5 år.

Fornøyd

Gjennom Sjømatklyngen Senja har ei samla næring i en av Norges desidert største sjømatregioner gjort et omfattende arbeid med å synliggjøre hvilke konsekvenser manglende framkommelighet langs veinettet har og vil få for den norske sjømateksporten.

Statens Vegvesen har fulgt opp med sine vei-faglige vurderinger og anbefalinger av hva som kan og bør gjøres for å avhjelpe situasjonen. Sjømatklyngen Senja ser nå fram til at politiske beslutningstakere lokalt, regionalt og nasjonalt engasjerer seg og følger opp.

Statens Vegvesen har overlevert sin utredning og anbefaling til Samferdselsdepartementet, og rapporten er nå offentlig tilgjengelig.

Sjømatklyngen Senja er glad fordi dette betyr at saken om Sjømatveiene på Senja som pilot for regjeringens arbeid med å ruste opp viktige nasjonale eksportveier, endelig kan tas videre» skriver de i pressemeldingen.