Dialogmøte om kongekrabbe

Fiskeridirektoratet region Nord inviterer til årlig åpent dialogmøte om forvaltning av kongekrabbe.

Ønsker innspill: Fiskeridirektoratet ønsker innspill til tema for reguleringsprosessen for kongekrabbe.  Foto: Kjetil Ronesen

nyheter

Fiskeridirektoratet region Nord inviterer til årlig åpent dialogmøte om forvaltning av kongekrabbe, torsdag 29. august. Hovedtema for møtet vil være bestandssituasjon, kvoteanbefaling, reguleringer og markedssituasjonen.

Det ønskes innspill til tema for reguleringsprosess for 2020.

Det vil bli innledninger fra Nærings- og Fiskeridepartementet, Havforskningsinstituttet, Norges Råfisklag og Fiskeridirektoratet. Møtet finner sted på Scandic Vadsø.