Fjordsmolt: 217.000 settefisk har rømt

Fjordsmolt AS melder at om lag 217. 000 settefisk har rømt.

Opptelling: Fjordsmolt AS har hatt opptelling etter rømmingshendelsen – 217. 000 settefisk har rømt.  Foto: Christer Remen

nyheter

Selskapet har hatt opptelling etter rømmingshendelsen ved deres settefiskanlegg Hellaren i Grovfjorden for to uker siden, og melder at om lag 217. 000 settefisk av laks har rømt.

Selskapet har gjenfanget rundt 76. 000 individer, opplyser Fiskeridirektoratet på sin hjemmeside.

Hendelsen ble meldt til Fiskeridirektoratet tirsdag, for to uker siden. Fisken er oppgitt å være rundt 13 gram og skal i utgangspunktet ikke kunne overleve i sjøvann. Det blir gjort analyser på gjenværende fisk for å sjekke sjøvannstoleransen.

Fiskeridirektoratet vil vurdere å pålegge selskapet en oppfølgende miljøundersøkelse i området.