Vil etablere arktisk landbruksfaglig senter for Troms og Finnmark

Senterpartiet vil sikre Troms landbruksfaglige senter og utvide dette til «Det arktiske landbruksfaglige sentret for Troms og Finnmark» når fylkeskommunene blir slått sammen 1.1.2020.

SP-POLITIKERE: Tom Rune Eliseussen, ordførerkandidat for Senja Senterparti. og Irene Lange Nordahl, gruppeleder for Sp på fylkestinget og 3. kandidat til fylkestingsvalget.  Foto: Privat

nyheter

Det sier Irene Lange Nordahl, gruppeleder for Sp på fylkestinget og 3. kandidat til fylkestingsvalget i en pressemelding.

– Senteret er viktig for å sikre etter- og videreutdanning for voksne i landbruket og landbruksrelaterte yrker, sier Nordahl.


Får store midler for å fornye skolen: – Vi er strålende fornøyd

Den videregående skolen på Gibostad på Senja får tre millioner kroner i 2019 til innkjøp av gårdsutstyr.


Etter- og videreutdanning

Troms landbruksfaglige senter har eksistert i 20 år som en avdeling tilknyttet Senja videregående skole. Årlig har 550-600 personer vært innom fagsenterets kurs.

Arbeidsoppgaver for senteret er etter- og videreutdanning for voksne i landbruket og landbruksrelaterte yrker, fremkommer det av pressemeldingen. Dette omfatter initiativ til- og gjennomføring av landbruksrelaterte utviklingsprosjekt, formelle utdanningsløp som agronomkurs for voksne, sertifiseringskurs og studiepoengskurs. I tillegg kortere temakurs (2-3 dager), seminarer, studieturer, landbrukskafeer og temakvelder. Drift av fagsenteret har vært finansiert ved en grunnfinansiering fra Troms fylkeskommune og egeninntjening.

– Det er av stor betydning at fagsenterets rolle som kompetanstilbyder for voksne i landbruket ikke blir borte etter sammenslåingen av Troms og Finnmark, sier Tom Rune Eliseussen, ordførerkandidat for Senja Senterparti.

– Senterpartiet vil arbeide for at arbeidsoppgavene ved senteret beholdes og utvides til både Troms og Finnmark. Sp ønsker en utvidelse til «Det arktiske landbruksfaglige sentret for Troms og Finnmark», med stillinger knyttet til både Tana videregående skole og Senja videregående skole, som i dag har naturbruksfaglig videregående utdanning. Det er behov for årlig grunnfinansiering på kr 1,2 millioner kroner, og dette vil Sp arbeide for å sikre i budsjettet for Troms og Finnmark fylkeskommune i 2020, sier Nordahl.

Fikk 3 millioner

Fylkestinget i Troms vedtok i juni 2019 en tilleggsbevilgning på 3 millioner kroner for oppgradering av skolegårdsbruket på Senja videregående skole.

– Fylkestingets positive vedtak om oppgradering bidrar også til å gjøre skolen mer attraktiv for agronom, fagbrev og andre typer utdanninger for voksne i landbruket, sier Eliseussen.

– I forbindelse med regionreformen og overføring av landbrukets utviklings- og tilretteleggingsmidler fra Fylkesmannen til fylkeskommune, vil fagsenteret kunne være en viktig samarbeidspartner og medspiller i forvaltning av disse virkemidlene, avslutter Nordahl.