Mack gikk med nesten 9 millioner i underskudd i fjor

Direktør: – Jeg er veldig trygg på at Mack overlever

Til tross for store underskudd og tøft marked mister ikke Mack-direktøren håpet.

MØRK SKY: Mack-direktør Harald Bredrup forteller at det ligger en mørk sky over brusmarkedet, og dette har påvirket brussalget til Mack.  Foto: Daniel Lilleng

nyheter

Som tidligere omtalt av iTromsø viser årsberetningen til Mack Ølbryggeri et underskudd på 8,9 millioner kroner i 2018. Administrerende direktør Harald Bredrup forteller om direkte og indirekte årsaker bak det økonomiske tapet.

– Tapet skyldes direkte og indirekte kostnader knyttet til de store investeringsprosjektene vi har gjennomført i 2017, 2018 og første halvdel av 2019, sier Mack-direktøren.