Overskudd på 7,2 mill: – Høvelig fornøyd

I fjor hadde fiskebåtrederiet Oddvar Nes AS i Botnhamn inntekter på 50,7 millioner kroner. Overskuddet før skatt ble på 7,2 millioner kroner.

FLÅTEN: Rederiet Oddvar Nes AS fikk i mai i år overlevert det splitter nye og høyteknologiske kombinertfartøyet «Trondskjær» (t.h). Fra før disponerer rederiet kombinertfartøyet «Lise-Beate» (t.v). Båtene har et driftsgrunnlag som omfatter seks kvoter for torsk, seks for sild og vel tre for makrell.  Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

Med kombinert-fartøyet «Lise-Beate» fanget Oddvar Nes AS torsk, sei, sild og makrell til en verdi av formidable 48 millioner kroner i fjor. I tillegg hadde rederiet inntekter på 2,7 millioner fra oljeberedskap.

På nederste linje i regnskapet ble resultatet et overskudd før skatt på 7,2 millioner kroner. Det var en svekkelse fra året før, da det samme overskuddet var på 13,1 milllioner kroner ut fra omtrent samme nivå på inntektene.