Mange pukkellakser tatt i Målselvvassdraget i år

Utby: – Dette er ikke bra

Odd Helge Utby frykter at økt innsig av pukkellaks på sikt kan true gyteplassene for laks og ørret.

TATT FOR ET PAR DAGER SIDEN: Denne hannlaksen ble tatt oppe i den øvre delen av Målselva for noen dager siden.  Foto: Privat

nyheter

Utby som er leder for samarbeidsutvalget for Målselv-vassdraget sier til Folkebladet at han registrerer med bekymring at antallet pukkellaks i Målselva er svært stort i år. Siste fangsstatistikk fra elva viste at det til nå er registrert 18 pukkellakser som er fisket i vassdraget.

– I fjor var det totalt registrert fire pukkellakser fisket i vassdraget, men i år ser vi at vi får en sterk stigning. Det vi ser at denne laksen ser ut til å bite mest på sluk, og som et slags første tiltak for å få ned antallet pukkellaks i elva er det jo greit at de som fisker i elva da bruker fortrinnsvis sluk, sier Utby.