Lensmann Arnold Nilsen med lite hyggelige tall

Sterk økning av brudd på seksualloven

Første halvår i 2018 ble det registrert 23 seksuallovbrudd i Finnsnes politidistrikt — i løpet av det første halvåret i 2019 har antallet seksuallovbrudd økt til 34.

Jobber med innhenting av bevis: Tim-Ruben Lund-Hansen driver etterretning, forebygging og etterforskning innen seksualforbrytelser innen politiet i Troms politidistrikt. Bak ser vi lensmann Arnold Nilsen.  Foto: Stein Wilhelmsen

nyheter

– Det er jo bare en ting å si, og det er at dette er en kraftig økning, sa Arnold Nilsen da han la fram disse tallene på mandag.

– Om omfanget av dette er jo det internasjonale tilsnittet et moment i det hele. Også personer fra vårt distrikt har kjøpt enten overgrep fra utlandet på såkalt live streaming, den ekstreme varianten der overgrep skjer direkte. Så finnes det et utall nettsider der det kan kjøpes overgrepsmateriale. Dette gir jo nye muligheter for gjerningsmennene, men også muligheter for politiet til å etterforske slike saker. Politiet har nemlig etterhvert fått god kompetanse på slik etterforskning, og blant annet har vi en slik person her ved vårt kontor som er ekspert med å sikre bevis fra datamateriale.