Blokkerte veien: – Vet de ikke at det bor folk her?

Da Valter Jakobsen og kona skulle kjøre ut med campingvogna lørdag ettermiddag, ble de stoppet av en asfalteringsmaskin som blokkerte veien inn til boligfeltet.

Parkert: Turen fikk en brå stopp for Valter Jakobsen og kona da de skulle ut med campingvogna lørdag ettermiddag. Da sto en asfalteringsmaskin parkert i veien, slik at det ikke lot seg gjøre å kjøre forbi med den 2,5 meter brede vogna. – Enten må de flytte den, eller så må jeg bare kjøre på den, sier Jakobsen. 

nyheter

Jakobsen har en campingvogn som er 2,50 meter bred, og han kunne dermed ikke komme ut av gang- og sykkelstien som også er oppkjørselen til huset deres i Finnfjordveien. Der hadde nemlig en asfalteringsmaskin blitt parkert.

– Enten så må de flytte den, eller så må jeg bare kjøre på og ødelegge vogna, og sende regningen til dem, tordner Jakobsen.