På disse strekningene er det asfaltarbeid i sommer

Statens vegvesen er i gang med sommerens asfaltarbeid på flere fylkesveier i Midt-Troms. Noen steder kan du bli stående opptil en time.

LANG VENTETID: På den trafikkerte veien mellom Finnsnes og Sørreisa kan du risikere å måtte vente bortimot en time.  Foto: Dina Bråthen

nyheter

Her er en oversikt over veistrekningene, samt planlagt fremdrift i arbeidet.

Rigmor Thorsteinsen fra Statens vegvesen Region nord påpeker at mye nedbør og uvær i verste fall kan skape forsinkelser.