Venter i spenning på avgjørelsen om «Fjordmax»

Oppdrettskonseptet «FjordMax» i Salangen vil bli avklart til høsten. Det står om omkring hundre nye arbeidsplasser.

FJORDMAX: Dette er oppdrettsplattformen «Fjordmax.  Foto: Illustrasjon: NSK Ship Design

nyheter

Fiskeridirektoratet har godkjent konseptet, men har kun gått for 4,5 konsesjoner, ikke ni konsesjoner som det ble søkt om.

Har engasjert skipsmeglere

For Salangen-samfunnet og regionen er dette en svært viktig og stor sak, da det står om store investeringer og omkring 100 nye arbeidsplasser. Ifølge prosjektleder Karl Erik Bekkeli i Salaks AS er ikke 4,5 konsesjoner nok til at investeringene vil svare for seg i forhold til et teknisk perspektiv og et risikoavlastningsperspektiv. Salaks AS har derfor påklaget saken slik at departementet nå har saken til behandling.