Berg er kommunen i Troms med de "dyreste" innbyggerne

Ingen andre kommuner i fylket har større utgifter på tjenester til innbyggerne enn den lille kommunen på Senja.

Dyrt å drifte. Berg er kommunen som i gjennomsnitt har størst kostnader på tjenestetilbudet til sine innbyggere.  Foto: Carina Hansen

nyheter

Ifølge Statistisk Sentralbyrå kostet hver enkelt nordmann kommunene i gjennomsnitt 85.000 kroner i 2018. Her er det snakk om tjenestetilbud der de store utgiftsdriverne er helse og omsorg, grunnskole og barnehage.

Ved å dele innbyggertallet på kommunens netto driftsutgifter finner man fram til kostnadene for tjenestetilbudet per innbygger. Dette har avisen Nye Troms gjort, og ut fra det presentert en liste over "ståa" for alle kommunene i Troms. Det er i denne det framkommer at Berg er den kommunen i fylket som "spanderer" desidert mest per innbygger. I fjor brukte kommunen vel 154.000 på tjenester til hver enkelt innbygger. I Midt-Troms er det Sørreisa kommune som er å finne i motsatt ende av skalaen. Kommunen brukte knappe 88.000 kroner per innbygger i fjor.

Det er småkommunene som bruker mest penger per innbygger på tjenestetilbudet. Det er naturlig ettersom det er dyrere å drifte små kommuner, mens de større kommunen oppnår "stordriftfordeler". For øvrig ligger alle kommunene i midtfylket over landsgjennomsnittet når det kommer til netto driftsutgifter per innbygger.

Fra 1. januar 2020 slås kommunene Berg, Torsken, Tranøy og Lenvik sammen til Senja kommune.

Kommunenes netto driftsutgifter, per innbygger (2018):

Berg: 154.479 kroner per innbygger

Salangen: 150.180 kroner per innbygger

Torsken: 149.131 kroner per innbygger

Dyrøy: 139.109 kroner per innbygger

Tranøy: 135.928 kroner per innbygger

Lavangen: 135.451 kroner per innbygger

Bardu: 114.175 kroner per innbygger

Lenvik: 104.397 kroner per innbygger

Målselv: 98.247 kroner per innbygger

Sørreisa: 87.921 kroner per innbygger

(Tallene er hentet fra Statistisk Sentralbyrå)