Ber EU om å se nordover i sin transportpolitikk

De tre nordnorske fylkesrådslederne fronter et felles budskap i en høringsuttalelse til EU-kommisjonen.

Uttalelse. Willy Ørnebakk, fylkesrådsleder i Troms, har sammen med fylkeslederne i Nordland og Finnmark fremmet en høringsuttalelse til EU-kommisjonen.   Foto: Lars Åke Andersen/Troms fylkeskommune

nyheter

EU skal revidere nettverket av transportårer i Europa. Det er i den anledning at de tre nordnorske fylkesrådslederne har samlet seg om en felles høringsuttalelse.

– Et velutbygd, effektivt og miljøvennlig transportsystem i Europa er viktig for både nordnorske passasjerer og gods som skal fraktes fra Nord-Norge til Europa. Nord-Norge eksporterer store mengder fersk fisk og andre varer ut i det europeiske markedet. For å kunne frakte varene effektivt og miljøvennlig er vi avhengige av gode transportløsninger både internt i landsdelen, men også videre ut i Europa, sier Willy Ørnebakk, fylkesrådsleder i Troms (Ap).

EU opererer med et transeuropeisk transportnettverk, bestående av ni transportkorridorer som utgjør ryggraden i trafikken gjennom Europa. Flere av disse korridorene går inn i Norge.

- Vi er avhengige av at EU har en politikk der transportnettverket nordover fungerer godt. I dag fraktes store menger sjømat fra kysten vår, gjennom Finland med trailer og med tog gjennom Sverige, forklarer Ørnebakk.

EUs samferdselspolitikk inn i Arktis

Det er særlig to veistrekninger fra Nord-Norge over grensen som fylkeslederne mener bør kobles på EUs transportnett. Og med det prioriteres som sentrale veistrekninger både av Norge og EU-landene. E8 fra Tromsø til Tornio og E45 fra Alta til Gällivare i Sverige er veistrekninger som per i dag ikke er på EUs liste over viktige samferdselsårer.

- Dette er strekninger med store mengder tungtrafikk, som frakter varer som er svært ettertraktet ute blant europeiske forbrukere, understreker Ørnebakk.

I den felles uttalelsen understreker fylkeslederne betydningen av at Ofotbanen og E10 til Narvik havn nå inngår i Europas hovedtransportkorridorer. Med dette har EUs transportnettverk for første gang beveget seg inn i Arktis. Dette innebærer at jernbanen fra Kiruna til Narvik kommer høyere opp på prioriteringslista i EU. Det ligger ikke EU-penger her til Norge, men standardene på svensk side har betydning for trafikken fra Nord-Norge.

Jernbaneutbygging i nord

Økt sjøtransport langs den nordlige sjørute og økt offshoreaktivitet i Barentshavet og Arktis vil ikke minst øke behovet for utbygging av en jernbane mellom Kirkenes og Rovaniemi.  Noe som også understrekes i uttalelsen.

- Vi kan jo håpe at det er en større vilje i EU til å tenke utbygging av miljøvennlige og effektive transportårer nordover enn det vi ser på hjemmebane. Og kanskje vil det være en brekkstang for utbygging av både jernbane og vei nord i Norge, avslutter Ørnebakk.

Det er Nord-Norges Europakontor i Brüssel som fremmer uttalelsen på vegne av de tre nordnorske fylkeskommunene.