Påstår ulovlig vannverksutbygging — truer Lavangen kommune med bøter

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) nærmest slakter Lavangen kommunes håndtering av vannverksutbygginga i Hesjevika.

Brutt forskrifter. NVE påstår Lavangen kommune har brutt forskriftene i forbindelse med vannverksutbyggingen.   Foto: Ulf Antonsen

nyheter

NVE varsler Lavangen kommune om at NVE vil vurdere å ilegge overtredelsesgebyr for ulovlig bygging av Hesjevikelva vannverk. NVE mener at Lavangen kommune har utført anleggsarbeider uten godkjent detaljplan for miljø og landskap. En tredjedel av arbeidet skal være utført uten nødvendige godkjenninger.

Omfattende brudd på forskrifter

NVE mener videre at Lavangen kommune også har brutt damsikkerhetsforskriften §§ 2–1 og 2–4 ved ikke å ha utpekt en vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) og vilkår i NVEs godkjenning av teknisk plan. I tillegg har Lavangen kommune brutt forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen paragraf 5 første ledd nr. 7, fordi de mangler eller har mangelfullt internkontrollsystem.