US Marines med nye planer i Troms:

Vurderer å trene på Bardufoss

US Marines vurderer å bruke Bardufoss flystasjon til trening med kampflyet F-35 B. Ordføreren tar godt imot nyheten.

SKAL TRENE US Marines vurderer å trene med slike fly, F-35B på Bardufoss flystasjon. Flyene kan lande vertikalt og brukes på blant annet hangarskip.  Foto: Petros Karadjias

LIKER NYHETEN Ordfører Nils Foshaug i Målselv kommune liker det han hører. Han mener det er nok en bekreftelse på at Bardufoss er en viktig strategisk flystasjon for Norge og de allierte.  Foto: Jan-Erik Bergstad

nyheter

Det var TV2.no som kom med nyheten mandag.

Viktig strategisk flystasjon

Da Folkebladet kontaktet Målselv-ordfører Nils Ole Foshaug (Ap) var saken ukjent for han.

– US Marines bruker jo base på Setermoen, da blir det naturlig at de trener med disse flyene på Bardufoss og har samtrening. Igjen viser det at Bardufoss flystasjon er en strategisk viktig flystasjon for det norske forsvaret og de allierte. Om dette tilfelle er nok en bekreftelse på dette, sier Foshaug

Skal finne gode løsninger

Kampflyet F-35 B benyttes blant annet på hangarskip fordi det kan lande vertikalt.

– Vi har de beste øvingsområdene. Og økt aktivitet er stort sett positivt. Så får vi se hva dette innebærer. Dette er helt nytt for meg. Derfor har jeg ingen anelse om størrelse, mengde og omfanget av dette. Men Midt-Troms og Indre Troms er vant til å være vertskommuner for forsvaret. Så vi klarer nok å finne gode løsninger på dette, sier han.

Gradert dokument

I saken fra TV2 kom det fram at Planavdelingen i Forsvarsstaben ser på bruk av kampflyet F-35B for US Marines på Bardufoss flystasjon i Troms, ifølge offentlige journaler. Et gradert dokument om saken ble sendt til Forsvarsdepartementet i juni. Ifølge TV2 vil ikke Forsvaret og Forsvarsdepartementet kommentere innholdet i dette dokumentet.

Vurderte milliardpakke

Denne saken vil nok flere se i sammenheng med lekkasjene som aldrimer.no kom med i april 2018. Ifølge amerikanske kilder vurderte USA å tilby Norge ei tiltakspakke verdt nærmere tre milliarder kroner for å styrke alliert mottak, trening og tilstedeværelse av kampfly og maritime patruljefly på Bardufoss og Andøya.

Årsaken skal være en bekymring over en for svak norsk luftstridsevne og maritim overvåkingskapasitet på nordflanken.