Ordner opp i etterslep før de blir en del av Senja kommune:

– Vil asfaltere de fleste veiene i kommunen

Etter flere års etterslep bruker Torsken 11 millioner kroner på 6.300 meter kommunal vei.

VEI: Værnesveien nedre, er en av veiene som skal få ny asfalt og stikkrenner skal byttes ut. Denne skal også forsterkes grunnet mye tungtrafikk til sjømatbedriften i bygda, forteller ordfører Fred Ove Flakstad (Ap).  Foto: Carina Hansen

nyheter

Torsken kommune åpner pengeboka for å glede sine innbyggere med asfaltering og vedlikehold på nesten samtlige kommunale veier denne høsten.

– Med begrenset økonomi har vi fått en del etterslep på de kommunale veiene hos oss. Mange av veiene har asfalt, men begynner å bli dårlig. Noen kilometer er også grusveier. Nå har kommunestyret bevilget 11 millioner kroner der målet er å asfaltere de fleste veiene, sier Torsken-ordfører, Fred Ove Flakstad (Ap) til Folkebladet.