Stor påvirkning fra oppdrett på villaksen i elver i Troms:

– Tror naturen ordner opp på sikt

Målselva, Salangselva og Ånderelva er så sterkt påvirket av genetisk innblanding fra oppdrettslaks at forskere har rødmerket bestandene. – Vi fiskere mister aldri motet, sier Jonny Meyer som fisker mye i Salangselva.

RØDMERKET: Salangsvassdraget og Målselva har rød status som betyr stor innblanding av gener i villaksen fra oppdrettslaks, ifølge en ny rapport fra NINA.  Foto: Ulf Antonsen

nyheter

I en rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) i år, har forskere kartlagt den genetiske status i 225 laksebestander i Norge. Lokalt er det grunn til å merke seg at i tillegg til de to store i Troms nemlig Målselva og Salangsvassdraget, er hele syv lakseførende vassdrag i Troms merket rødt av forskerne (se faktaboks). I disse vassdragene sier rapporten at det er påvist store genetiske endringer på villaksen fra oppdrettslaks. Et scenario forskere ser for seg, er at den stedlige stammen på sikt vil bli mindre robust med tanke på å overleve.

Hybrider

Laksefisker Jonny Meyer bosatt i Bardu fisker i Salangselva med flue og kommer ruslende ut av elva uten det helt store fisket fredag.