134 veier i Troms får nytt navn

– Ja, det er en risiko for forvirring framover

Som følge av kommune- og regionreformen får rundt 3000 fylkesveger i landet nye vegnummer i år. Nå har også vegene i de tre nordligste fylkene fått oppdatert sine.

Nytt navn: Den mye påklagede fylkesveien mellom Sørli og Kvannås blir ikke ny, men får bare nytt navn. Fra nå av skal den hete fv. 7858. 133 andre veier i Troms skal også bytte navn og få nye skilt i forbindelse med kommune- og regionreformen.   Foto: Carina Hansen

nyheter

Til sammen har 3.000 fylkesveger i Norge byttet nummer. 505 av disse fylkesvegene ligger i Nord-Norge, og 134 fylkesveier i Troms skifter veinummer.

– Dette er en følge av kommune- og regionreformen, og er nødvendig for at alle veier skal ha unike veinummer, forklarer pressekontakt i Statens Vegvesen, Thomas Rolland.