– Etter over 40 år bak rattet har jeg sett galskapen ved mange tilfeller

Ole-Roger Storås i Senja Ap mener det er et stort behov for å få gang- og sykkelvei langs strekninga fra Sørreisa kommunegrense til Finnfjord.

Gang- og sykkelsti: I dag slutter gang- og sykkelstien i Hemmingsjord. Det ønsker Ole-Roger Storås (Ap) en endring på, og sier hans vil jobbe for å få gang- og sykkelsti helt til Finnfjord. 

nyheter

Fylkesveistrekninga står i dag som en ørken midt imellom oaser, for på begge sider er det tilrettelagt med gang- og sykkelvei til de myke trafikantene. De som ferdes langs strekninga fra Hemmingsjord til Finnfjord må imidlertid gjøre det langs veibanen mens trafikken suser forbi.

– Det er en voldsom trafikk, spesielt tungtrafikk til og fra smelteverket, busser, Forsvaret, Nord-Norsk trafikksenter og andre. Det opplever jeg hver eneste dag, flere ganger om dagen, når jeg kjører flybussen mellom Bardufoss og Finnsnes, forteller Storås.