Slik vil de bli den største og mest moderne laksefabrikken i nord:

– Vil ha positive ringvirkninger i mange tiår

Salmar AS og Hent AS har inngått kontrakt om utbygging av InnovaNor på Klubben.

AVTALE: F.v Knut Alstad, konserndirektør Marked og utvikling Hent, Frode Arntsen, konserndirektør Salg & Industri Salmar. Bak fra v: Marius Buland, Prosjektingeniør Kalkulasjon/Innkjøp Hent, Ole-Finn Håndlykken, avdelingssjef Marked og Utvikling Hent, Andreas Berg, teamleder Kalkulasjon/Innkjøp Hent, Siamak Asli, prosjektleder Kalkulasjon/Innkjøp Hent, Ola Flønes, prosjektutvikler Hent, Ole Meland, teknisk sjef Salmar, Ulrik Steinsvik, konserndirektør forretningsstøtte økonomi og strategi Salmar.  Foto: Hent AS

nyheter

Partene har hatt et tett samarbeid siden august 2018 og har stor tro på å realisere det de beskriver som den største og mest moderne laksefabrikken i Nord-Norge.

– Her tar vi steget og bygger et anlegg som vil ha positive ringvirkninger for lokalsamfunnet i mange tiår framover. Regionen blir tilført et banebrytende ilandføringsanlegg for laks med slakteri og bearbeidingsavdeling, med det nyeste som finnes av teknologi og produksjonsutstyr. I tillegg vil anlegget også romme hovedadministrasjonen for SalMar Nord», sier Frode Arntsen, konserndirektør for Industri og Salg i Salmar.