100 år siden TIRB ble etablert: – En flott historie

Historien består selv om selskapet TIRB er historie.

TIRB: Selv om selskapet TIRB ikke eksisterer lenger, er TIRB-navnet fortsatt i bruk i mange sammenhenger.  

nyheter

– Det er en flott historie, eller det var en flott historie helt til det gikk att og ned, sier Jostein Mathisen om TIRB-historien.

Han jobbet i TIRB i 32 år, og sier selv at han med det fikk med seg oppturen — de vellykkede ekspansjonsårene under Per Leon Selseths ledelse, samt begynnelsen på nedturen — da Hurtigruten kom inn som eier. Mathisen har ved flere anledninger holdt foredrag om selskapets historie.

20 øre kilometeren

TIRB, eller Troms Innland Rutebil som det står for, ble stiftet 19. juni 1919. Forhistorien var et selskap som ble startet i 1917, som kjørte bussruter mellom Finnsnes, Sørreisa og Setermoen. Selskapet kjøpte tre Fiat tiseters busser, som kostet 15.000 kroner per stykk. Billettprisen den gang var 20 øre per kilometer. TIRB ble stiftet et par år etter da det aktualiserte seg å få etablert flere bussruter.

– I 1919 måtte de også bestemme seg hvor hovedkontoret skulle ligge. Mot to stemmer ble det beslutta å legge dette til Finnsnes, opplyser Mathisen.

Selskapets historie er rik, men en epoke har han lyst til å fremheve.

– Det var da TIRB-sjåførene og bilene ble rekvirert under okkupasjonen. Disse holdt karene som var i krig på Gratangsfjellet og i Narvik med forsyninger. Det var spesielt, for de eneste som klarte å holde seg på veien i denne perioden, var nettopp TIRB-sjåførene. Deres innsats hadde en uvurderlig betydning for at det gikk så bra som det gjorde i den fasen der, forteller Mathisen.

Feiret med vafler

Mathisen begynte jobbe for TIRB i 1977 — altså i den tida da selskapet virkelig begynte å få dreis på økonomien.

– Da Per Leon Selseth kom inn som disponent i 1979 ekspanderte det veldig. Han var en utrolig bra leder som motiverte folk og fikk de med seg. I tillegg var han en god businessmann, sier Mathisen.

Det var i 2005 at Hurtigruten fikk aksjemajoriteten i selskapet. I de påfølgende årene ble eiendommer, datterselskaper og verdier solgt unna. I tillegg skiftet selskapet navn til Cominor. Cominor ble i 2014 solgt til Boreal.

På Boreal-kontoret på Finnsnes har TIRB-jubileet forbigått i stillhet.

– Vi har ikke hatt noen feiring, men vi har mintes at det hadde vært et 100-årsjubileum dersom TIRB fortsatt hadde eksistert, sier Hilde Selseth Berglund.