– Må bare komme igang med helårsferge

Line Miriam Haugan (Frp) tar opp fergesak i fylkestinget denne uka.

Opp i fylkestinget: Fergeforbindelse mellom Botnhamn og Brensholmen blir et tema i fylkestinget denne uka.  

Interpellasjon: Line Miriam Haugan (Frp) står bak interpellasjonen.  

nyheter

– Jeg håper på en god debatt, og at man ser at regnestykket ikke ser så ille ut som man kanskje hadde trodd, sier Frp-politikeren til Folkebladet.

I en interpellasjon, som blir behandlet av fylkestinget torsdag 20. november, spør hun om hvordan det økonomiske regnestykket blir seende ut dersom fylkeskommunen bestemmer seg for å kjøre en toårig prosjektperiode med helårsferge fra Botnhamn til Brensholmen.

– Det kan faktisk se ut til at man gå med et lite pluss, dersom man ser optimistisk på det. Kan hende går man bare i null, og det er greit det, for målet her er ikke å tjene en masse penger, men å få på plass et tilbud om helårsferge, sier Haugan.

Sammenligner med annen ferge

I interpellasjonen viser hun til hvordan dagens sommerferge, med toårig kontrakt, samt ett års mulighet for opsjonsforlengelse, koster 26 millioner kroner.

«Til sammenligning har vi fergen som går mellom Harstad og Sør-Rollnes, der det i dag er et helårig fergesamband med en ferge som tar 78 biler. Sambandet koster 30 millioner i året. Bilettinntektene på sommerfergen Botnhamn – Brensholmen utgjorde i 2018 5,5 millioner kroner og tilskudd fra staten på lignende samband er 20 millioner kroner. Det kan dermed se ut som at fylket da vil kunne ha et overskudd på over fem millioner kroner», skriver Haugan i interpellasjonen.

Må ha prosjektperiode

Haugan mener uansett det ikke er noe å vente på, og at en toårig prøveperiode med helårsdrift bare kjøres igang.

– Regelverket er klinkende klart. Det må kjøres en prøveperiode på to år for egen regning før man eventuelt kommer inn på ordningen for fergeavløsningsmidler, sier Haugan.

Hun viser til at fylkesrådet allerede i 2016 vedtok at ferga mellom Botnhamn og Brensholmen skulle være helårig, så fremst den kommer inn under fergeavløsnings-ordninga.

– Nå har fylkesråd Prestbakmo lovet helårsferge siden 2015, så nå er det kanskje en idé å igangsette prøveprosjektet som ganske sikkert vil resultere i at vi får fergesambandet inn under denne ordninga.