Anbefaler å redusere torskekvoten med 35.000 tonn

Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) anbefaler at torskekvoten i Barentshavet reduseres med 35.000 i 2020.

REDUSERER: Nå går Det internasjonale havforskningsrådet inn for å redusere torskekvoten.   Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

Dette skriver Havforskningsinstituttet i en pressemelding, etter at Havforskningrådet la fram kvoterådene for de store fiskebestandene i Barentshavet. Dette gjelder da nordøstarktisk torsk, nordøstarktis hyse, nordøstarktis sei, blåkveite og kysttorsk.

– Torskekvoten for i år er på 725.000 tonn. Det er 50.000 tonn mer enn ICES sitt kvoteråd for 2019. Det var på nesten 675.000 tonn nordøstarktisk torsk, sier havforsker Bjarte Bogstad i pressemeldingen.

Han er Norges representant i ICES’ rådgivende komité (ACOM) og bestandsansvarlig for torsk ved Havforskningsinstituttet.

Gått ned fra toppnivå

Ifølge Bogstad har torskebestanden gått ned fra toppnivået i 2013, da fiskerne kunne ta 1.000.000 tonn, men holder likevel på å stabilisere seg.

– ICES’ kvoteråd for nordøstarktis torsk til neste år er omtrent 15.000 tonn høyere enn rådet for 2019, men det er ikke forskerne som fastsetter kvoten. Det blir gjort i den norsk-russiske fiskerikommisjonen, og der landet de altså på en kvote for i år som ligger 50.000 tonn over rådet fra forskerne, sier Bogstad i pressemeldingen.

Fastsettes i oktober

ICES går derimot inn for at kvotene for hyse og sei øker neste år.

– ICES anbefaler at hysekvoten blir økes 215.000 tonn. Årets kvote er på 172 000 tonn. Dessuten går ICES inn for at det kan fiskes 23.000 tonn blåkveite, og at seikvoten kan økes fra årets kvote på 149.550 tonn til 171.982 tonn, seier Bogstad.

Rådet kommer ikke med noen anbefalinger for kysttorsk nord for Stadt. Det kommer ikke nye kvoteråd for snabeluer og vanlig uer da fjoråret fortsatt gjelder til og med 2020.

Kvotene fastsettes i oktober av den norsk-russiske fiskerikommisjonen i oktober.