Slik ser det ut dagen etter flommen

Fylkesvei 84 gjennom Spansdalen er åpnet for trafikk igjen.

ÅPNET IGJEN: Vannstanden i elva er fortsatt høy, men den dekker ikke lenger veien. Fv 84 mellom Tennevoll og Fossbakken er åpnet igjen etter flommen mandag.   Foto: Ulf Antonsen

nyheter

Entreprenør Lavangen Maskin åpnet Fylkesvei 84 for trafikk ved 23 tiden mandag etter at den ble stengt tidligere om morgenen. Stor snøsmelting og mye regn kvelden før, førte til at Spansdalselva flommet over nedenfor Kirkhaugen.


Deler av fylkesvei borte under store vannmengder

Fylkesvei 84 over Spansdalen er stengt på grunn av flom. – Ikke noe unormalt, sier Statens vegvesen.

Det er ikke uvanlig at veien her stenges på grunn av flom eller ras. Forholdene førte også til større muligheter for ras i den trange dalen.

Omkjøringer

Stengingen medførte at folk som skulle til og fra Lavangen og Salangen måtte velge om de skulle kjøre Fylkesvei 141 via Gratangen til Tennevoll for å komme inn på Fv 84. Alternativt kunne veifarende kjøre Fv 851 via Brandvoll og ned til Sjøvegan og komme inn på Fv 84. Dette ga vel en halv times ekstra omkjøring.

– Det er ingen restriksjoner for tyngre kjøretøy på veien, sier Jan Lind i Statens vegvesen