Fare for både flom og jordskred

I hele Nord-Norge er det i pinsen meldt om fare for jordskredfare. I Troms og Finnmark er det meldt om fare for flom.

SKRENT: Et jordskred i Salangen skapte skader for Salaks lørdag morgen. En geolog er sendt til område for å undersøke muligheten for nye ras.  Foto: Christer Møller, Salangen Brann og redning

nyheter

Det melder yr.no på sine nettsider.

At det er fare for jordskred, ble Salaks i Sjøvegan brått oppmerksom på når det lørdags morgen gikk et ras som ødela deler av bygget.


Jordskred har gitt store skader på slakteri

Et jordskred i området ved Salaks Sjøvegan hvor deler har truffet slakteriet. – Verkstedet er knust, sier daglig leder.


Årsaken til jordskredfaren er på grunn av høye temperaturer fredag, som førte til stor snøsmelting.

"På lørdag er det ventet snøsmelting tilsvarende 20-35 millimeter nedbør i døgnet. Skredfaren er størst i de områdene hvor det fremdeles ligger mye snø" Skriver yr.no på sine nettsider.

Bratte skråninger, bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Videre opplyser nettsiden at en bør holde seg unna bratte terreng og kommer med en rekke anbefaling til de som ferdes ute.

– Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvister og løv. Tette vannveier kan forårsake skred, skriver yr.no

Flom

De høye temperaturene har også ført til flomvarsel på gult nivå i Troms og Finnmark.

På det meste er det ventet snøsmelting tilsvarende opp mot 40 millimeter nedbør i døgnet. En og annen lokal regnbyge kan også forekomme.

FLOMVARSEL: Yr.no har sendt ut flomvarsel for Troms og Finnmark. Her ser vi et bilde fra Målselva lørdag morgen.  Foto: Mathias Brobakk Bordgård