Bekrefter funn av dødsalger på Kvaløya

Det er funnet død laks i to oppdrettsanlegg ved Kvaløya i Troms som eies av børsnoterte Lerøy Seafood, melder Fiskeridirektoratet. Analyser viser funn av dødsalgen Chrysochromulina.

ALVORLIGE FØLGER: Algeinvasjonen fører til omfattende laksedød i noen av Norges største oppdrettsfylker, Nordland og Troms.  Foto: Gorm Kallestad, NTB Scanpix

nyheter

– Det er i dag meldt om adferdsendring og dødelighet hos fisken ved to lokaliteter på yttersida av Kvaløya i Troms, skrev Fiskeridirektoratet i en melding på sin hjemmeside tirsdag.

Klokken 21.45 tirsdag kveld bekreftet Fiskeridirektoratet at de har funnet dødsalgen ved begge oppdrettsanleggene på Kvaløya.


– Det gikk bare et øyeblikk, så begynte det å regne død fisk

På én uke har en giftig alge påført oppdrettsnæringen i Norges største oppdrettsfylker katastrofale tap. Søren Balteskard så nær all fisken i oppdrettsanlegget sitt bli utslettet på kort tid av den dødelige algen.

Det er tatt vannprøver for å finne ut om det er alger som er årsaken til fiskedøden, og foreløpige svar er ventet fra Norges Fiskerihøgskole i løpet av kvelden. Den siste tiden har ti selskaper i Troms og Nordland blitt rammet av algedød.

De to anleggene hvor det nå er meldt om dødelighet tilhører Lerøy Aurora, som er børsnoterte Lerøy Seafoods nordlige segment og driver oppdrett i Tromsø og Finnmark.

I 2018 sto Lerøy Aurora samlet for 22,7 prosent av den totale fiskeproduksjonen til Lerøy-konsernet i Norge, ifølge selskapets årsrapport.

Lakseaksjene har falt

Fiskeridirektoratet meldte for to dager siden om stedvis høy tetthet av dødsalgen Chrysochromulina leadbeaterii i Troms, men det ble ikke meldt om dødelighet blant laks i Troms i helgen.

De fleste lakseaksjene faller på Oslo Børs tirsdag. Lerøy-aksjen er ned 4,2 prosent, Salmar faller 4,76 prosent og Mowi er ned 2,75 prosent ved 16-tiden tirsdag.


Fiskeriministeren lover å hjelpe ramma oppdrettere

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) lover å jobbe for ordninger som kan kompensere tapene for oppdretterne som er ranmmet av algedøden.

Austevoll-aksjen faller også noe, med en nedgang på 1,28 prosent.

– Fallet har sammenheng med generell markedsnedgang, siden laksesektoren steg ganske kraftig i går, sier Alexander Aukner, lakseanalytiker i DNB Markets.