– Viser hvor viktig lokal beredskap er

Lokalpolitiker Aleksander Uteng (Ap) vil at lokal beredskapspersonell og utstyr blir ivaretatt inn i Senja kommune.

REDNINGSAKSJON: Onsdag kveld i forrige uke ble det igangsatt en redningsaksjon på Segla. To turgåere hadde kommet utenfor turløypa på veien ned fra fjellet, og befant seg plutselig i veldig bratt terreng.   Foto: Ari Bixhorn

nyheter

– Det er få ting som irriterer meg så mye som når man bruker penger på mye annet enn kjerneområdene til en kommune. Sikkerhet til innbyggerne og besøkende også i de små bygdene er viktig. Redningsaksjonen på Segla i forrige uke

viser hvor viktig lokal beredskap er, sier Aleksander Uteng til Folkebladet.