Vil ha strengere krav til fisketurisme

Turistfiskevert Tommy Schanke Hansen i Mefjordvær mener det må innføres en felles sikkerhetsstandard for alle som driver med turistfiske.

UTLEIEBÅTER: Tommy Schanke Hansen ved Mefjord Brygge har blant annet investert i AIS om bord i alle sine utleiebåter for at bedriften til enhver tid skal vite hvor båtene og fisketuristene oppholder seg.  Foto: Privat

nyheter

Til NRK Troms sier Hansen at det er kjempeviktig å få innført en standard, slik at man har like premisser for alle som driver med fisketurisme.


– De burde blitt nektet å dra på havet

Fiskerveteranen Johan Eide (73) var med på søket og sier til Folkebladet at han mener de turistfiskerne ikke hadde noe å gjøre på havet i en 19 fots åpen plastbåt slik været var på tirsdag.

14. mai omkom to russiske turistfiskere, da båten deres kantret i åpen sjø utafor Måneset i Torsken.

Tommy Schanke Hansen er daglig leder på Mefjord Brygge, og har drevet med fisketurisme siden 2006.

For egen del har han investert i sikkerhetsutstyr for flere hundre tusen, utstyr som det ikke er noe krav om at utleiebåter skal ha.

Han har blant annet AIS, et automatisk identifikasjonssystem, i alle båter, slik at bedriften kan følge med fra land hvor båtene til enhver tid er.

Overfor NRK Troms mener han også det bør innføres krav om at det innføres et system der det utløses alarm hvis båten kantrer.

– Det bør også være krav om et system som bevisstgjør gjestene om farene ved å dra ut på sjøen, sier Tommy Schanke Hansen til NRK Troms.

Schanke Hansen får støtte av stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV). Han sier til NRK Troms at det må tas et skikkelig grep for å få fisketurismen inn i regulerte former.

– Den tragiske ulykka preger oss alle i dag, sier torskenrådmann Lena Hansson. – Ingen burde gått til havs i været som var i går, sier fiskerveteran Johan Eide i Torsken.