NHO Arktis kritisk til utdaterte arealplaner

Hele 16 av 44 kommuner i Troms og Finnmark har utdaterte arealplaner vedtatt i 2007 eller tidligere. Blant de verste er Sørreisa og Salangen. Det viser ferske tall fra fylkesmannen.

SKUFFENDE: Regiondirektør Målfrid Baik i NHO Arktis sier det er skuffende at så mange kommuner ikke følger opp arealplanen og holder disse oppdatert.  Foto: Moment Studio/NHO

nyheter

I Midt-Troms har Tranøy kommune og Dyrøy kommune arealplaner vedtatt i henholdsvis 2018 og 2019. På den andre enden av skalaen ligger Sørreisa kommune hvor arealplanen er datert helt tilbake til 1993, og Salangen kommune som har en arealplan fra 1995.

– Kommunene har en viktig rolle som tilrettelegger for bedriftene i Troms og Finnmark. Det er derfor skuffende at så mange kommuner ikke følger opp arealplanen og holder disse oppdatert, sier regiondirektør Målfrid Baik i NHO Arktis, ifølge en pressemelding.

– Viktigste tiltak

I 2019 gjennomførte NHO Arktis en medlemsundersøkelse hvor de ba bedriftene i Troms og Finnmark fortelle hvilke politiske prioriteringer de mener er aller viktigst ved årets kommune- og fylkestingsvalg. På bedriftenes prioriteringsliste gikk kommunens rolle som tilrettelegger for næringslivet til topps, med tilrettelegging av næringsareal som det viktigste tiltaket kommunen kan gjøre for sine bedrifter, skriver NHO Arktis i pressemeldingen.

Baik viser til at når arealplanen mangler eller utdatert, så blir konsekvensen at kommunene regulerer arealet sitt gjennom dispensasjonssøknader fra bedrifter og privatpersoner.

– Dette er krevende og kostbare prosesser som gir lite forutsigbarhet for bedrifter som ønsker å satse eller utvikle seg i disse kommunene. Resultatet er usikkerhet for bedrifter som ønsker å bidra aktivt i vår region, sier Baik.

– Dårlig oppfølging

I NHO Arktis' medlemsundersøkelse svarer nesten halvparten av bedriftene at de er ganske- eller meget dårlig fornøyd med den oppfølgingen de fikk da de var i kontakt med sin kommune. Halvparten av bedriftene sier også at planprosessene og søkndasprosessene i deres kommunen fungerer for dårlig.

– Dette er tilbakemeldinger fra bedriftene som kommunepolitikerne må ta på alvor. I dag opplever mange bedrifter å bli sendt fra avdeling til avdeling når de har behov for nødvendige avklaringer fra sin kommune. I tillegg tar det altfor lang tid før de får svar på sine henvendelser, sier Målfrid Baik.

NHO Arktis skriver i pressemeldingen at de nå håper kommunepolitikerne i Troms og Finnmark tar grep for å få på plass oppdaterte arealplaner som bedriftene kan forholde seg til.

Målfrid Baik oppfordrer mindre kommuner, hvor det kan skorte på kapasitet og kompetanse på planområdet, til å etablere interkommunale samarbeid for å bygge større fagmiljlø og tilføre ressurser til disse miljøene.

Status i Midt-Troms

Slik er status for arealplanene i kommunene i Midt-Troms

  • Tranøy kommune: 2018
  • Lenvik kommune: 2014
  • Sørreisa kommune: 1993
  • Salangen kommune: 1995
  • Berg kommune: 2011
  • Torsken kommune: 2011
  • Dyrøy kommune: 2019