Denne bygda ønsker å rulle ut kunstgress på sin gamle grusbane

Botnhamn ungdoms- og idrettslag søker etter 3,5 millioner i kommunal garanti fra Lenvik kommune til å kunne etablere kunstgressbane i bygda.

Kunstgress. Botnhamn ungdoms- og idrettslag jobber med å få etablert en kunstgressbane i bygda.   Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

nyheter

Botnhamn har i dag en grusbane hvor treninger og kamper gjennomføres. Ønsket er imidlertid å få på plass en kunstgressbane, slik bygdas barn og unge kan få like gode forhold som andre idrettslag de møter i seriespill og turneringer.

Det er beregnet at det vil koste vel 4,6 millioner kroner å få etablert en kunstgressbane på den gamle grusbanen i Botnhamn. For å kunne gå i gang med bygging søker Botnhamn ungdoms- og idrettslag etter 3,5 millioner kroner fra Lenvik kommune.

4. juni skal formannskapet i Lenvik ta stilling til søknaden. Rådmannen, som på forhånd har vurdert søknaden, gir i utgangspunktet tommel opp.

«Rådmannen er i utgangspunktet positivt innstilt til søknaden. Det som imidlertid er bekymringsfullt er at det totale garantiansvaret har vokst betydelig de siste par årene», heter det i et saksframlegg.

Frykten er at det vil gå utover kommunens drift dersom eventuelle kommunale garantier må innfris.