Om å true folkestyret

Det Nese og hennes familie utsettes for, kan bare tas som et nytt faresignal for folkestyret.

Folkebladet på lederplass
nyheter

«Ja, jeg har lurt på hvor langt folk vil gå», svarte Anne Mari Braut Nese på spørsmål fra NRK. Nese er ordfører i ”bompengekommunen” Klepp på Jæren, og spørsmålet var om hun frykter for sitt liv. Og det kom som en naturlig oppfølging av ordførerens situasjonsbeskrivelse. Et utsnitt av den sterke, men nøkterne fortellingen ble vist på TV tidligere denne uken. Det Nese og hennes familie utsettes for, kan bare tas som et nytt faresignal for folkestyret. Det handler om hetsende meldinger på sosiale medier som har eskalert til hærverk på bolig og bil og til en sønn som ”ble slengt i veggen og tatt kvelertak på for å få mor til å snu i bompengesaken”.

Bompengeopprøret griper om seg en rekke steder i landet. Og temperaturen har på kort tid nådd samme nivå som den mest opphetede striden om innvandring, ulv og annet som setter sinnene i kok. Deler av vindmølledebatten synes å bevege seg i samme retning. Fellesnevneren er tonen – eller snarere mangel på sådan – i kommentarfeltene. Her utviskes skillet mellom saklig uenighet og hatmeldinger, med en glidende overgang videre til rendyrkede trusler, og Klepp-ordføreren er ikke alene om å erfare at meldinger omsettes i handling.

Fire av ti norske lokalpolitikere har vært utsatt for hatmeldinger og trusler, ifølge en undersøkelse fra kommunenes interesseorganisasjon KS. Halvparten av dem har av den grunn vurdert å gi seg i politikken. En alvorlig påminnelse i et kommunevalgår. Den som påtar seg et verv som folkevalgt må være forberedt på å stå i stormen og å forsvare sine og partiets standpunkter. Folkestyret stiller imidlertid noen grunnleggende krav også til velgerfolket: Ett av dem er at folkets valgte skal stemmes ut i valg, ikke trues bort med Facebook-meldinger og hærverk.

Nese er blant de politikerne som har blitt nødt til å holde tett kontakt med politiet, som har måtte sette inn mer ressurser på dette kriminalitetsområdet. Men et opplagt mål må være å redusere antallet politianmeldelser. Det er lov å håpe at aksjonen ”Rusken på nett”, som statsministeren åpnet tirsdag, kan bidra til bevisstgjøring og mobilisering. Klepp-ordføreren delte sin fortelling på en konferanse om hverdagsdemokrati. Og det er intet mindre enn dette som trues.


Minileder: Strømforsyning

Troms Kraft jobber med flere tiltak på kort og lang sikt for å sikre tilstrekkelig strømforsyning til Senja og Midt-Troms.

Så får vi bare håpe at nye næringer strømmer til regionen.