Lenvik-kvinne tiltalt for å ha gitt uriktige opplysninger da hun søkte forbrukslån

Bedrageri-tiltalt kvinne må møte i retten 4. juli.

Til retten. Lenvik-kvinnen må møte i retten etter at hun skal ha gitt uriktige opplysninger i forbindelse med en lånesøknad.  Foto: Stian Andre Lund

nyheter

Det var i romjula i 2017 at kvinnen skal ha søkt etter et forbrukslån hos BN Bank ASA. I den anledning skal hun ha oppgitt å ha hatt en årlig inntekt på 435.000 kroner, samt et billån på 15.000 kroner. Ifølge tiltalebeslutninga hadde hun både en lavere årsinntekt og en høyere gjeldsbelastning.

Som en følge av de uriktige opplysningene fikk kvinnen innvilget et forbrukslån på 220.000 kroner. I tiltalebeslutninga opplyses det at kvinnen ikke ville fått et slikt lån om hun hadde brukt de riktige opplysningene i søknaden.

"Dette medførte et tilsvarende tap eller fare for tap hos BN Bank ASA", heter det i tiltalebeslutninga.

Lånet ble utbetalt til kvinnen. Bare kort tid etter steppet imidlertid DNB Bank ASA inn og stanset lånet, for så å tilbakebetale beløpet til BN Bank ASA.

Kvinnen er tiltalt etter straffelovens paragraf 371, som dreier seg om "med forsett om å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning å ha fremkalt en villfarelse og derved rettsstridig forledet noen til å gjøre noe som voldte tap eller fare for tap for noen". Strafferammen for bedrageri er bot eller fengsel i inntil to år.