Flytter ressurser til nabokommunen – mister 60-70 arbeidsplasser

Forsvarsbygg vil flytte hele administrasjonen og støtteelementer på Bardufoss til Setermoen. Bardufoss mister 60-70 arbeidsplasser. De ansatte er sterkt uenige i flytteplanene.

Mister: Regionsjef Nord i Forsvarsbygg, Signe Søreng, bekrefter at Bardufoss mister 60-70 arbeidsplasser når kaserne E (bildet) skal tømmes og Forsvarsbygg skal samlokaliseres på Setermoen. Årsaken er å frigi sengeplasser i Bardufoss leir til allierte styrker. Flyttingen omfatter også ansatte i den såkalte «rødbrakka» i Heggelia. Det er forsvarsdepartementet som har beordret flyttingen. 

nyheter

Det er administrasjonen med prosjektavdelingen og eiendomsforvaltningen på Bardufoss som skal samlokaliseres med Forsvarsbygg i Bardu. Driftsenheten skal fortsatt ha tilhold på Bardufoss.

Samlokaliseringen skal ha tilhold på Setertun i Setermoen sentrum med rundt 100 kontorarbeidsplasser.