Algedøden i Astafjorden:

Har tapt flere titalls millioner kroner

Salaks AS har foreløpig vært spart for flere algeangrep. Men nå er det klart at verdier for flere titalls millioner er gått tapt på grunn av algedøden.

Store tap: I merdene til Salaks AS har algene tatt livet av 300.000–400.000 laks. Det er verdier for flere titalls millioner kroner for selskapet.   Foto: Morten Dokka

Om vi ikke klarer å få dette kompensert er det snakk om flere titalls millioner.

Terje Bertheussen, driftsleder Salaks
nyheter

Driftssjef Terje Bertheussen forteller at det har vært rolig i Lavangsfjorden siden lørdag. Et grovt anslag fra Fiskeridirektorat går ut på at 6800 tonn fisk er tapt i Troms og 5200 tonn er tapt i Nordland.

Flere titalls millioner

Faren er overhodet ikke over, det er algeobservasjoner flere steder. Men Salaks AS er på vei tilbake normalen igjen.