Vil tillate oppdrettere å øke biomasse:

– Venter utfordrende tider

Salangen-ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp) vil ha med regionrådene i Sør-Troms og Midt-Troms på muligheten for å øke maksimalt tillatt biomasse (MTB) for oppdrettere som er rammet av alger.

ENGASJERT: Salangen-ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo er enig med Salaks AS i at en kompensasjons-MTB vil være et tiltak som er bedre i stand til å ivareta lokalsamfunnsperspektivene.   Foto: Morten Dokka

nyheter

Hun foreslår en kompensasjonsordning som et tiltak i en krisesituasjon. Og får hun med seg regionrådene på et slikt tverrpolitisk utspill skal det overleveres til fiskeriministeren i Svolvær over helgen i forbindelse med at Sjømat Norge avholder et møte der algeproblematikken blir tema.

Venter utfordrende tider

– Havbruksnæringa i området kjemper nå en kamp som krever mye ressurser, og som gir/vil kunne gi store utfordringer i både bedrifter og lokalsamfunn. Situasjonen knyttet til dødsalgene har pågått i omtrent halvannen uke, og har rammet lokale bedrifter, i ulikt omfang. Sist algeveksten eksploderte pågikk fiskedøden i omtrent en måned før situasjonen roet seg. Det innebærer at det ennå venter utfordrende tider, argumenterer Wiggen Prestbakmo.