Problemene ved Dyrøy nye vannverk:

Arbeidstilsynet gransker sikkerheten ved vannverk

Arbeidstilsynet vil nå undersøke sikkerheten for de ansatte ved det nye vannverket i Dyrøy. Kommunen må svare for seg innen 5. juni.

Gransker: Arbeidstilsynet krever redegjørelser fra Dyrøy kommune om sikkerheten overfor de ansatte ved Dyrøy vannverk innen 5. juni.   Foto: Morten Dokka

nyheter

Folkebladet fikk tilgang på brevet som er sendt til Dyrøy kommune. Bakgrunnen er at Arbeidstilsynet har mottatt to bekymringsmeldinger eller varsler i saken. Arbeidstilsynet har også sendt kopi av brevet til Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Driftes uten godkjenning

Arbeidstilsynet har gjennom varslene fått opplysninger om at det i flere år har vært etterlyst driftsinstruks, kart og oversikt på kummer. Videre at sikkerheten ikke har vært ivaretatt ved at rørbruddsventil er utkoblet og lufteventil på toppen er stengt, at det er blitt bedt om en gjennomgang av trykklasser/koblinger for å se om de er i orden, og at det er etterlyst røntgensjekk av sveiser i vannrensehus. Dette varselet inneholder også opplysninger om at ansatte skal ha fått beskjed om å drifte anlegget uten godkjenning.